آدامس بنیکس با اسانس هندوانه

آدامس بنیکس با اسانس هندوانه در بسته بندی 18 عددی

آدامس بنیکس با اسانس نعنا

آدامس بنیکس با اسانس نعنا در بسته بندی 100 عددی