اخبار و رویداد

sivan iran

sivan iran

شنبه, 01 دی 1397 09:15

تجارت میلیاردی آدامس

ناگفته‌هایی درباره تجارت میلیاردی آدامس

شنبه, 01 دی 1397 09:12

مسکن بنه !

بنه، تسکین‌دهنده‌ دردهای مفصلی و عضلانی

یکشنبه, 10 مهر 776 09:08

خواص بی نظیر سقز

از خواص بی نظیر سقز (شیره درخت بنه) چه می‌دانید؟

شنبه, 01 دی 1397 09:04

آدامس و پوسیدگی دندان

جویدن آدامس بدون قند سبب افزایش جریان بزاق می‌شود. افزایش جریان بزاق غذا و دبری های موجود در دهان را می‌زداید؛ اسید تولید شده توسط میکروب‌های موجود در دهان را خنثی ساخته می‌سازد و عناصری را فراهم می‌آورد که با پوسیدگی مقابله می‌کنند.

K2 Search