اخبار و رویداد

وبلاگ

وبلاگ (5)

آدامس و پوسیدگی دندان

شنبه, 01 دی 1397 09:04 Written by

جویدن آدامس بدون قند سبب افزایش جریان بزاق می‌شود. افزایش جریان بزاق غذا و دبری های موجود در دهان را می‌زداید؛ اسید تولید شده توسط میکروب‌های موجود در دهان را خنثی ساخته می‌سازد و عناصری را فراهم می‌آورد که با پوسیدگی مقابله می‌کنند.